Disclaimer

Disclaimer voor www.martinboerscooters.nl

Martin Boer uw bromfietsspecialist Assen, hierna te noemen Martin Boer Scooters, verleent u hierbij toegang tot www.martinboerscooters.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen. Martin Boer Scooters behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Martin Boer Scooters spant zich in om de inhoud van www.martinboerscooters.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op www.martinboerscooters.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Martin Boer Scooters. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.martinboerscooters.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Martin Boer Scooters.Voor op www.martinboerscooters.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Martin Boer Scooters nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Martin Boer Scooters en haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Martin Boer Scooters, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Tomos scooters Vespa Scooters Sym scooters Eni olie Thurbo scooters Piaggio scooters Kymco Scooters Peugeot Scooters GTS Scooters Putoline olie Bye Bike Lifan
design by RAN E-Consult powered by AJS