Disclaimer

Disclaimer voor www.martinboerscooters.nl

Martin Boer uw bromfietsspecialist Assen, hierna te noemen Martin Boer Scooters, verleent u hierbij toegang tot www.martinboerscooters.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Martin Boer Scooters behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Martin Boer Scooters te Assen.

Beperkte aansprakelijkheid

Martin Boer Scooters spant zich in om de inhoud van www.martinboerscooters.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op www.martinboerscooters.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Martin Boer Scooters. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.martinboerscooters.nl geldt een voorbehoud van prijswijzigingen, programmeer- en typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke wijzigingen en /of fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke wijzigingen en/of fouten. Voor op www.martinboerscooters.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Martin Boer Scooters nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Martin Boer Scooters en haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Martin Boer Scooters, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Gewijzigde openingstijden vanaf 30 maart

Vanwege het grote aanbod aan reparaties en onderhoud van scooters, zijn wij genoodzaakt om onze openingstijden
tijdelijk aan te passen, zodat wij ons dan voornamelijk kunnen richten op de werkzaamheden in onze werkplaats.

Maandag :  gesloten
Dinsdag t/m vrijdag:   8.00 tot 8.30 uur geopend  voor halen/brengen reparatie/onderhoud scooters
Dinsdag t/m vrijdag:   13.00 tot 17.30 uur geopend  voor de verkoop van scooters, brengen van reparatie
scooters/schade scooters, ophalen van nieuwe en gebruikte scooters en repareerde scooters etc.

Voor telefoontjes geldt hetzelfde: Wij zijn van 8.00 tot 8.30 uur en van 13.00 tot 17.30 uur telefonisch bereikbaar.

Zaterdag: Geopend van 10.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur.
Martin Boer Scooters